Vaaliteemani

1. Saavutettavat ja riittävät mielenterveyspalvelut

Mielenterveyteen pitää saada apua heti kun sitä tarvitsee ja niin kauan kuin sitä tarvitsee. Kukaan ei saa jäädä yksin huoliensa kanssa.

2. Inhimillinen turvallisuus

Kaikkien pitää saada kokea olevansa turvassa. Etenkin vähemmistöjä koskevien ihmisoikeusrikkomusten on loputtava. Tulevien sukupolvien oikeudet on turvattava pysäyttämällä ilmastonmuutos. Uusi translaki nyt!

3. Feministinen perusturva

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä aiheuttaa meille tarpeetonta kuormitusta ja epävarmuutta. Jokaiselle on taattava feministinen perusturva, eli automaattinen perustulo ja tarvittavat syyperustaiset tuet.